Share

Regulamin i zasady świadczenia usług

Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i cennika.

Sesje zdjęciowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00. Istnieje możliwość wykonania sesji w weekend za dodatkową opłatą 200zł.

Wstępnie termin sesji jest rezerwowany na 2 dni. W tym terminie należy dokonać płatności bezzwrotnej zaliczki  w wysokości 50% usługi przelewem na podany numer konta. W przypadku braku płatności rezerwacja jest anulowana i ponowne zarezerwowanie pierwotnego terminu sesji nie może być zagwarantowane.

Pozostałą kwotę za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub blikiem albo do dnia wykonania sesji przelewem.

Płatność za dodatkowe ujęcia następuje zaraz po ich wybraniu, przelewem na konto.

Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera prezentowego wg cennika. Opłata za całość pobierana jest z góry. Nieprzekraczalny termin realizacji usługi to 12 miesięcy od daty zakupu.

Klient oświadcza, iż zapoznał się z moim portfolio , akceptuje mój styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki. Klient nie będzie ingerował w obróbkę otrzymanych zdjęć tj. nie zmienia kadru zdjęć, nie nakłada filtrów na Instagramie oraz nie dokona jakiejkolwiek modyfikacji dotyczącej ostatecznego wyglądu wykonanej fotografii.

Klient akceptuję edycję graficzną, styl i nie będzie żądał zmian, które nie są w poczuciu mojej estetyki.

Wraz z przekazaniem zdjęć Klientowi nabywa on prawo do ich wykorzystania ich w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania.

Zmiana ustalonej daty sesji zdjęciowej z przyczyn losowych może zostać dokonana przez Klienta jeden raz, bez względu na podaną przyczynę.

W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych u fotografa (wypadek, nagła choroba lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie) dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania usługi na inny, możliwie najbliższy termin. Klient oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego tytułu żadnych roszczeń prawnych ani finansowych.

Klient zobowiązany jest pojawić się na sesję punktualnie. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut, fotograf skraca sesję o czas spóźnienia.

Zawsze na kilka dni przed sesją potwierdzam spotkanie. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, sesja zostaje anulowana. Wiąże się to z przepadkiem zadatku.

W przypadku sesji plenerowych opłaty za wejścia, bilety wstępu i koszty wykonania sesji na przykład w okolicy pałaców/palmiarnii ponosi Klient.

Do 7 dni po sesji klient otrzymuje galerię zawierającą zdjęcia do wyboru.

Klient ma 30 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta.

Całkowita finalizacja zamówienia może potrwać do 30 dni roboczych od momentu wyboru zdjęć do retuszu przez Klienta oraz po uregulowaniu całości opłat (cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe, fotoprodukty).

Dbając o wysoką jakość usług nie oddaję nieobrobionych zdjęć i nie udostępniam surowych plików RAW. Istnieje możliwość wykupienia nieobrobionych zdjęć – cena ustalana jest indywidualnie.

Obrobione zdjęcia przechowuję na swoim dysku przez okres 2 miesięcy.

Wykorzystując zdjęcia w portalach społecznościowych Klient zobowiązuje się do wskazania autora zdjęcia poprzez umieszczenie aktywnego linka do moich profili lub wpisanie mojego imienia i nazwiska w opisie.

Przekazane fotografie jako produkt finalny nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec.

Nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie wydruki (odbitki) zdjęć w innych laboratoriach fotograficznych, z którymi nie współpracuję, a które mogą niekorzystnie wpływać na ostateczną jakość zdjęć.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych ekskluzywnych produktów (np. albumu w rożnych formatach, wydruków wielkoformatowych itp.).

Ze względu na indywidualny charakter produktów nie jest możliwy ich zwrot czy wymiana.

Zgoda Klienta na publikację zdjęć jest dobrowolna i zawsze ustalana jest indywidualnie. Klient może sam zdecydować, czy pozwala mi na publikację swojego wizerunku.

Przyspieszona realizacja obróbki do 5 dni roboczych to koszt 30% pakietu.

Przystąpienie do sesji jest równoznaczne z akceptacją informacji zawartych w niniejszym Regulaminie.

Zaciekawiłam Cię chociaż troszkę? Na co czekasz!

Zróbmy coś niesamowitego!