Share

Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gaga studio, La Ficelle. Gaga Studio. La Ficelle, Gaga Studio przetwarza Pana/Pani dane osobowe na rzecz i na zlecenie administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe wskazane przez Pana/Panią będziemy przetwarzać w celu wykonania usługi fotograficznej i spełnienia wszelkich norm prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pana/Pani dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą być przetwarzane w innym celu oraz na innej podstawie.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA/PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być prawnie uzasadniony interes.  W związku z powyższym Pana/Pani dane osobowe mogą być w przyszłości przetwarzane przede wszystkim w następujących celach:

  1. dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń,
  2. wykrycie ewentualnych nadużyć i zapobieganie im.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu wykonania ciążących na w/w podmiotach obowiązków prawnych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Ma Pan/Pani prawo do:

1)   uzyskania dostępu do swoich danych,

2)   żądania sprostowania lub usuwania danych,

3)   ograniczenia przetwarzania swoich danych,

4)   przeniesienia swoich danych,

5)   prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Gaga Studio pod naszym adres kontaktowy.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Gaga Studio są niezgodne z niniejszymi zasadami, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adres kontakt@gagastudio.pl

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do wykonania usługi. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości jej udzielenia.

Znajdź nas!
Insta Feed
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Najnowsze Posty
Kategorie